Dobre życie to proces, nie stan do osiągnięcia.
Jest to kierunek a nie cel podróży.

Carl Rogers

http://www.youtube.com/watch?v=_wLTx4v9kVc

Psychoterapia transpersonalna

Psychologia i psychoterapia transpersonalna ujmowana jest przez przedstawicieli tej szkoły jako swego rodzaju metaperspektywa, w ramach której zostały zintegrowane sfery i problemy związane z funkcjonowaniem ciała i psychiki człowieka będące w polu zainteresowania innych nurtów psychologii i szkół terapeutycznych (behawioryzmu, psychoanalizy oraz najbliższej im psychologii humanistycznej). Jest to próba budowania całościowej, pełnej wizji człowieka w rozwoju, systemu wiedzy i praktyki zespalającego naukę Zachodu i różne, głównie dalekowschodnie tradycje duchowe.

Czytaj więcej >>>>

Kilka ważnych punktów:

  • Psychologia transpersonalna jest najprościej mówiąc duchową psychologią. Według nas człowiek w swoim życiu, niezależnie od religii, potrzebuje kontaktu ze sfera duchową.
  • Mistyczne doświadczania, jak również odmienne stany świadomości, stanowią ważny aspekt psychologii transpersonalnej.
  • Nie diagnozujemy (nie klasyfikujemy człowieka jako jednostki chorobowej)
  • Koncentrujemy się na przyszłości, twórczych rozwiązaniach oraz potencjale człowieka (psychologia pozytywna).
  • Jako że cierpienie jest częścią ludzkiej natury, nie próbujemy całkowicie Cię od niego uwolnić, ale pomóc Ci je przekroczyć i dostrzec inne aspekty życia.
  • Wierzymy, że wszystkie problemy i trudności mogą służyć rozwojowi człowieka. Nie da się ich uniknąć, ale można nauczyć dzięki nim wzrastać.
  • Kultywujemy życie, robimy to co lubimy, ciszymy się życiem i możemy wesprzeć Cię w nadaniu sensu również Twojemu życiu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  • Ze wszystkich filozofii, ścieżek religijnych, przesłań świętych oraz głębokich wglądów wynika jedna prosta prawda – CHODZI O MIŁOŚĆ.

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.