Witaj,

Jeżeli nie widzisz menu strony, oznacza to najprawdopodobniej, że:

  • Twoja przeglądarka nie obsługuje Javy. Włącz obsługę Java i Javascript w swojej przeglądarce i zainstaluj tzw. silnik Java ze strony www.java.com.
  • Masz starą wersję przeglądarki. Zalecamy użycie przeglądarki Firefox 3.x lub 3.5, Google Chrome lub najnowszej wersji MS Internet Explore 8.
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.