Bardzo krótki, 3-minutowy filmik, prezentujący wypowiedź Grof’a na temat oddychania holotropowego.


Wpisy o podobnej tematyce...

Dodaj komentarz

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.