Psychologia Transpersonalna jest skierowana do osób chcących poprawić swoje relacje w związkach, rozwiązać problemy z jedzeniem, z uzależnieniami, z chorobami psychosomatycznymi, z emocjami, depresją, nerwicami, kłopoty zawodowe i rodzinne, jak również do osób, które chcą efektywne wykorzystywać własny potencjał, żyć pełniej i bardziej świadomie.

3ab8235eb1b2b3c5e675b20731c349fe

Celem konsultacji Psychologii Transpersonalnej jest:

 • odnalezienie twórczych rozwiązań w odpowiedzi na problemy,
 • odkrycie nieuświadomionych wzorców (tzw. skryptów), kierujących życiem,
 • odnalezienie i rozwinięcie naszego potencjału,
 • uwolnienie emocji i wspomnień, poprzez pracę z oddechem,
 • wejście w głęboki kontakt z własnym ciałem, akceptacja swojej cielesności i seksualności,
 • uwolnienie się od ograniczających poglądów dotyczących nas samych,
 • poprawienie relacji z bliskimi osobami,
 • doświadczenie transpersonalnej więzi z innymi osobami,
 • czyli… poszerzenie świadomości i wiedzy o sobie.

Parę słów więcej o terapii…

Kiedy cele terapii są ograniczone, techniki również są ograniczone. Kiedy jednak celem jest ekspansja świadomości oraz poszerzenie całego zakresu ludzkiego doświadczania, wówczas techniki również są nieograniczone. W podejściu transpersonalnym stosuje się zatem zarówno aktywne jak i tradycyjne techniki terapeutyczne.

Techniki są jedynie drogami dotarcia do „siebie”, nie celem samym w sobie. Dla każdej osoby istnieją ścieżki, którymi łatwiej niż innymi wejdzie do swojego wewnętrznego świata. Właściwe użycie technik jest dobraniem ich do możliwości i preferencji klienta.

Techniki, które bywają stosowane w terapii transpersonalnej to: interpretacja, odzwierciedlanie, focusing, eksploracja poznawcza, konfrontacja, odgrywanie ról, aktywna wyobraźnia i fantazjowanie, praca ze snami, praca z ciałem (bioenergetyka, świadomość ciała i zmysłów, yoga, tai chi, aikido, biofeedback oraz inne techniki z dziedziny ciało-umysł), praca z oddechem, ekspresja poprzez sztukę, praktyka medytacji, pisanie pamiętników, praca z głosem oraz odmienne stany świadomości (hipnoza, rośliny i substancje psychodeliczne, oddychanie holotropowe, Rebirthing oraz podróże szamańskie).

A jak to praktycznie wygląda u nas?

Uważamy, że w całym procesie uzdrawiania ważna jest samoświadomość, zarówno myśli i uczuć, jak i doświadczeń z ciała. Dlatego też w toku terapii uczymy prostych metod medytacyjnych. Będą one pomocne również w redukcji codziennego stresu.

Na spotkaniu pracujemy nad sprawą, z którą do na przychodzisz. Jeżeli potrzebujesz znalezienia rozwiązania, pomagamy Ci je sprecyzować, jeśli potrzebujesz porozmawiać na temat dzieciństwa i swoich przeżyć, jesteśmy otwarci na głęboką pracę z często zranionymi miejscami duszy. Jeśli masz poczucie, że Twoje życie byłoby inne, gdyby nie problemy z drugą osobą, pracujemy nad komunikacją oraz wspólnie eksplorujemy i zmieniamy mechanizmy jakie pojawiają się w Waszej relacji. Być może znalazłeś się na rozstaju dróg i nie wiesz co dalej robić w życiu, co jest Twoją drogą, Twoim powołaniem. Takie momenty kryzysowe są dobrym momentem aby nadać życiu sens, znaleźć to, co się lubi robić i w czym się spełniamy. W czasie spotkań pomagamy Ci odkryć Twoje prawdziwe wartości oraz głębokie potrzeby ducha oraz odrzucić poglądy, które są dla Ciebie bezużyteczne czy ograniczające. W tym sensie prowadzimy również terapię poznawczą, ale nie tylko po to abyś był/a lepiej działającym trybem społecznej maszyny, ale abyś odkrył/a co jest dalej, poza bramą cierpienia.

W każdym aspekcie Twojego życia z jakim pracujemy, przyjmujemy zasadę, że to Ty jesteś ekspertem od swojego życia i sam/a wiesz co jest dla Ciebie najlepsze. My jesteśmy tylko po to aby pomóc Ci to wydobyć. Nie chcemy również abyś był/a uzależniony/a od terapeuty ani terapii, ani żeby Twoje życie było sesją terapeutyczną. Życie jest po to żeby żyć, a nie terapeutyzować się 😉 Chcemy aby naszych spotkań było tylko tyle ile jest Ci niezbędne do szczęśliwszego, pełniejszego życia oraz nabrania siły na dalszą drogę. Jesteśmy szczęśliwi kiedy widzimy że masz siłę i pamiętasz o swoich cennych zasobach, które pozwalają Ci przezwyciężać trudność bez naszej pomocy.

Doświadczenie jakie mieliśmy z uzdrawiającymi roślinami oraz praktyka medytacji, pokazały nam jak ważne jest życie z perspektywy śmierci. I nie jest to w żadnym razie zaprzeczeniem afirmacji życia. Wprost przeciwnie, im bardziej świadomi jesteśmy przemijalności wszystkiego, tym bardziej zaczynamy doceniać każdą chwilę i cieszyć się tym co widzimy, czego doświadczamy, co robimy i co nas otacza, właśnie teraz.

Bardzo bliska nam jest psychologia egzystencjalna i ma duży wpływ na to w jaki sposób prowadzimy sesje. Jej główne założenia to:

 1. Bycie autentycznym.
 2. Nadanie życiu sensu (nie znalezienie).
 3. Świadomość śmierci.
 4. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie.

Podczas terapii przydatne jest aby mieć kontakt z własnymi emocjami. Niektóre osoby mają jednak trudność w sprecyzowaniu swoich emocji oraz potrzeb, ponieważ nie mają zbyt dobrego kontaktu ze sowim ciałem. Wrażenia płynące z ciała są sygnałem tego co aktualnie doświadczamy. Wiedza „z głowy” jest często myląca, ponieważ bardziej prymitywne czy niechciane emocje nie przystają do obrazu „ja”, który kultywujemy ze względu na samooceną oraz ze względów społeczno-kulturowych.

Uczymy więc pracy z ciałem i oddechem (Rebirthing), tak aby poprawić kontakt z ciałem i lepiej odczytywać jego komunikaty. Efektem jest większa autentyczność oraz kongruencja w komunikacji odnośnie uczuć, emocji i potrzeb, jak również rozluźnienie spiętych części ciała.

A JAK TO PRAKTYCZNIE WYGLĄDA U NAS?Uważamy, że w całym procesie uzdrawiania ważna jest samoświadomość, zarówno myśli i uczuć, jak i doświadczeń z ciała. Dlatego też w toku terapii uczymy prostych metod medytacyjnych. Będą one pomocne również w redukcji codziennego stresu.

Na spotkaniu pracujemy nad sprawą, z którą do na przychodzisz. Jeżeli potrzebujesz znalezienia rozwiązania, pomagamy Ci je sprecyzować, jeśli potrzebujesz porozmawiać na temat dzieciństwa i swoich przeżyć, jesteśmy otwarci na głęboką pracę z, często zranionymi miejscami duszy. Jeśli masz poczucie, że Twoje życie byłoby inne gdyby nie problemy z drugą osobą, pracujemy nad komunikacją oraz wspólnie eksplorujemy i zmieniamy mechanizmy jaki pojawiają się w Waszej relacji. Być może znalazłeś się na rozstaju dróg i nie wiesz do dalej robić w życiu, co jest Twoją drogą, Twoim powołaniem. Takie momenty kryzysowe są dobrym momentem aby nadać życiu, znaleźć to co się lubi robić i w czym się spełniamy. W czasie spotkania pomagamy Ci odkryć Twoje prawdziwe wartości oraz głęboki potrzeby ducha oraz odrzucić poglądy, które są dla Ciebie bezużyteczne czy ograniczające. W tym sensie prowadzimy również terapie poznawczą, ale nie tylko po to abyś był/a lepiej działającym trybem społecznej maszyny, ale abyś odkrył/a co jest dalej poza bramą cierpienia.

W każdym aspekcie Twojego życia z jakim pracujemy, przyjmujemy zasadę, że to Ty jesteś ekspertem od swojego życia i sam/a wiesz co jest dla Ciebie najlepsze. My jesteśmy tylko po to aby pomóc Ci to wydobyć. Nie chcemy również abyś był/a uzależniony/a od terapeuty ani terapii, ani żeby Twoje życie było sesją terapeutyczną. Życie jest po to żeby żyć, a nie terapeutyzować się 😉 Chcemy aby naszych spotkań było tylko tyle ile jest Ci niezbędne do szczęśliwszego, pełniejszego życia oraz nabrania siły na dalszą drogę. Jesteśmy szczęśliwi kiedy widzimy że masz siłę i pamiętasz o swoich cennych zasobach, które pozwalają Ci przezwyciężać trudność bez naszej pomocy.

Doświadczenie jakie mieliśmy z uzdrawiającymi roślinami oraz praktyka medytacji, pokazały nam jak ważne jest życie z perspektywy śmierci. I nie jest to w żadnym razie zaprzeczeniem afirmacji życia. Wprost przeciwnie, im bardziej świadomi jesteśmy przemijalności wszystkiego, tym bardziej zaczynamy doceniać każdą chwilę i cieszyć się tym co widzimy, czego doświadczamy, co robimy i co nas otacza, właśnie teraz.

Bardzo bliska nam jest psychologia egzystencjalna i ma duży wpływ na to w jaki sposób prowadzimy sesje. Jej główne założenia to:
1.    Bycie autentycznym.
2.    Nadanie życiu sensu (nie znalezienie).
3.    Świadomość śmierci.
4.    Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie.

Podczas terapii przydatne jest aby mieć kontakt z własnymi emocjami. Niektóre osoby mają jednak trudność w sprecyzowaniu swoich emocji oraz potrzeb, ponieważ nie mają zbyt dobrego kontaktu ze sowim ciałem. Wrażenia płynące z ciała są sygnałem tego co aktualnie doświadczamy. Wiedza „z głowy” jest często myląca, ponieważ bardziej prymitywne czy niechciane emocje nie przystają do obrazu „ja”, który kultywujemy ze względu na samooceną oraz ze względów społeczno-kulturowych.

Uczymy więc pracy z ciałem i oddechem (Rebirthing), tak aby poprawić kontakt z ciałem i lepiej odczytywać jego komunikaty. Efektem jest większa autentyczność oraz kongruencja w komunikacji odnośnie uczuć, emocji i potrzeb, jak również rozluźnienie spiętych części ciała.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.