Wakacje Integralne
31. lipca – 14. sierpnia 2004 – Niedamirów
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne

wakacje, wypoczynek, wczasy, medytacja, medytacje, reiki, rebirthing, praca z ciałem, integracja, świadomość, radość, szczęście Zapraszamy Cię w magiczną podróż po niezbadanych obszarach Twojego Ja. Podróż bez granic, po drogach i bezdrożach świadomości. Wyruszymy w nią wspólnie, aby odkryć, ukryte w naszej głębi, uwarunkowania, ograniczenia i schematy, które wydobyte z cienia na światło naszej świadomości, tracą moc kontrolowania naszego życia. Odkryjemy świat na nowo, oczami dziecka, doświadczając Prawdy, Wolności i Miłości.

Wyjazd ten adresujemy do wszystkich osób, zainteresowanych samopoznaniem i samorozwojem, poszerzaniem świadomości, jak również tych, które chcą lepiej funkcjonować i radzić sobie w życiu, poprawić swoje relacje z innymi osobami, czy odnaleźć swoją legendę i pójść jej śladem.


NA PROGU

Podróż zaczyna się na progu pomiędzy tym, co w nas świadome a tym, co nieświadome. Przyjrzymy się naszym cechom i aspektom, które już znamy i chętnie pokazujemy na zewnątrz, jak również tym, które skrzętnie chowamy, również przed sobą. Naszym celem będzie przekroczenie progu i wydobycie z cienia skrywanych za nim obszarów naszej świadomości. Będzie to wymagało od nas porzucenia masek za którymi się skrywamy i mechanizmów obronnych, które na co dzień stosujemy.

Nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. Ten krok jest najważniejszy – przekraczając próg zbliżamy się do poznania i doświadczenia pełni naszego ja. Jeśli się to nam uda, będzie to najważniejszy krok w drodze do poznania Pełni Egzystencji.

PIĘKNA I BESTIA

Odkrycie i zaakceptowanie naszej nieświadomości umożliwia stworzenie pełnego i zdrowego ego – ja. Ja, które łączy w sobie, w harmonii nasze jasne i ciemne strony. Postaramy się, aby Piękna i Bestia, Człowiek i Wilk mogli żyć ze sobą w zgodzie, akceptacji i przyjaźni. Aby te wszystkie aspekty naszego ja mogły stać się naszymi sprzymierzeńcami, umożliwiającymi pełną i świadomą egzystencję.

CIAŁO

Odkryjemy na nowo swoją fizyczność i to, że duch i psyche są nierozerwalnie złączone z ciałem. Sygnały z ciała są ważnymi informacjami dla naszej świadomości. Będziemy pracować nad rozwijaniem świadomości sygnałów z ciała, odbieraniem informacji, wyczuwaniem napięć i przepływu energii a przede wszystkim – nad poznaniem i pokochaniem własnego ciała i odkryciem na nowo świata zmysłów.

DOŚWIADCZENIA TRANSPERSONALNE

Wydawać by się mogło, że ciało jest ostateczną granicą „ja”. Że oddziela ono „ja” od „świata zewnętrznego”. Tymczasem ciało nie tyle dzieli, co łączy, będąc kanałem komunikacji pomiędzy światem, a naszą wewnętrzną jaźnią. Poprzez zmysły wchodzimy w kontakt z tym co nas otacza, odbieramy piękno stworzenia i wyrażamy siebie.

Wychodząc poza ciało, doświadczamy transpersonalnych kanałów, którymi wraz z energią płyną informacje. Wykraczamy poza pięć zmysłów naszego ciała, otwierając się na doświadczenia zjednoczenia z innymi żyjącymi istotami. Otwieramy się na świat i duchową bliskość.

ŚWIADOMOŚĆ JEDYNA

Ostatnim etapem naszej podróży będzie Świadomość Jedyna, Transcendentalna. Świadomość w której roztapiają się wszelkie granice, pozwalając doświadczać rzeczy, takimi jakimi są. Przeciwieństwa nie są już oddzielone a stanowią dopełnienie. Przeszłość odeszła, a przyszłości jeszcze nie ma. Świadomość istnieje w Wiecznej Teraźniejszości.

Metody i techniki:

 • Rebirthing – uwalnianie oddechu oraz tłumionych emocji poprzez wejście w kontakt z podświadomością.  Doświadczenie nieuświadomionych aspektów siebie oraz wzorców, uwarunkowań, które wpływają na percepcję świata i kreowanie rzeczywistości. Procesy związane z  rebirthingiem prowadzą do uświadomienia sobie oraz zintegrowania lęków i blokad powstałych we wczesnym dzieciństwie oraz podczas trudnych doświadczeń życiowych.

 • Praca z ciałem Bioenergetyka Aleksandra Lowena,  Pulsing, Ortobionomia – techniki rozluźniające, przynoszące poprawę zdrowia, podnoszące poziom energii, poprawiające kontakt z ciałem, usuwające blokady, polepszające zakres ruchów, odblokowujące system energetyczny i emocjonalny.
  Ćwiczenia rozciągające, energetyzujące i równoważące prace półkul mózgowych.
  Techniki mające na celu poznanie i pokochanie własnego ciała. Kontemplacja piękna własnego, drugiej osoby i tego co nas otacza, którego odczuwanie otwiera serce.
  Doświadczenie na nowo świata zmysłów.

 • Konstelacje rodzinne – metoda Berta Hellingera. Często jesteśmy uwikłani we współzależności, których nie jesteśmy w stanie dostrzec. Najintensywniejszy wpływ na nasze relacje ma rodzina – najpierw rodzina pochodzeniowa, a potem rodzina założona z naszym partnerem. Zdaniem Hellingera istnieją uwarunkowania, których respektowanie decyduje o tym, czy nasze związki będą udane – są to: więź, porządek i wyrównanie między braniem i dawaniem. Jeśli w przeszłości wydarzyło się coś dramatycznego, ma to następstwa poprzez generacje. Głęboka więź pomiędzy dziećmi i rodzicami sprawia, że dzieci często nieświadomie przejmują cierpienie swoich rodziców. Za swoją przynależność do systemu są gotowe ponieść wiele ofiar, rezygnując często ze swojego szczęścia i zdrowia. W ustawieniach przywrócona zostaje równowaga systemu rodzinnego poprzez wzięcie odpowiedzialności za swoje działania. Zadaniem Hellingerowskiej formy Ustawienia Rodziny jest uświadomić nieuświadomione uwikłania i dopomóc, żeby pierwotna miłość znów mogła płynąć.
  Prowadzi Ewa Cyzman.

 • Wykłady na temat modelu integralnego Kena Wilbera oraz Integralan Praktyka Transformująca

 • Oryginalne techniki Usui ReiKi Ryoho – Jest to kompletny system samorozwoju i uzdrawiania. W jego skład wchodzą techniki medytacyjne, których celem jest wyciszenie umysłu i poszerzenie świadomości oraz metody posługiwania się energią uzdrawiającą. ReiKi pozwala uzyskać lepszy kontakt ze swoim ciałem, energią i intuicją, jak również doświadczyć głębokich stanów medytacyjnych.

 • Medytacje w naturze – medytacja to bycie obserwatorem wszystkiego co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz, stan świadomości myśli i uczuć. To doświadczenie głębokiej wewnętrznej ciszy, nie działanie, zatrzymanie się i spotkanie ze sobą twarzą w twarz. Poprzez zobaczenie siebie widzi się innych i całą naturę rzeczy, co prowadzi do poszerzenia świadomości i odczucia jedności wszystkiego.
  Techniki wizualizacyjne, stosowane podczas niektórych medytacji, polegają na stworzeniu w umyśle wyobrażeń, które wspierają dokonywanie przeobrażeń. Aktywują twórczą siłę i moc urzeczywistniania.
  Medytacje Dynamiczne –
  są to medytacje Osho, polegające na poddaniu się ruchowi, odblokowaniu zastałej energii, odczuciu ciała i sygnałów z niego płynących oraz utrzymywaniu świadomości obserwatora.

 • Zabawy, malowanie mandali, śpiewy, tańce w kręgu na łąkach, wieczorami kąpiel w wannie z wodą podgrzewaną ogniem, pod gwieździstym niebem, tańce wokół ogniska przy dźwiękach szamańskiej muzyki.

Zajęcia prowadzą:

 • Ewa Holt

 • Filip Fronczak

 • Aleksander Teisseyre

Cena wyjazdu – 1190 PLN (obejmuje zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie wegetariańskie lub wegańskie, wykłady oraz praktyki)

Ilość miejsc ograniczona.

kontakt:

Wpisy o podobnej tematyce...

Dodaj komentarz

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.