SESJA REBIRTHINGU

CO SIĘ DZIEJE?

W czasie oddychania pogłębionego uaktywniają się blokady, możemy czuć napięcia mięśni i różne sygnały somatyczne. Kiedy pozwolimy sobie na wejście głębiej w ich przyczynę, pogłębimy nasz wgląd w istotę danego sygnału, widzimy całe spektrum sytuacji i odczuć z nim związanych. Często są one związane z sytuacjami traumatycznymi z dzieciństwa, z których istnienia często nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, albo wydawały się mało istotne. Duże dotlenienie mózgu sprawia, że uaktywniają się połączenia miedzy neuronami i przypominają się sytuacje z przeszłości. Uświadomieniom często towarzyszą silne doznania emocjonalne oraz wizje. Możemy zobaczyć powtarzający się przez cały życie schemat postępowania, lub myśl na swój temat będąca źródłem destrukcyjnych zachowań. W procesie zachodzącym podczas sesji, to co było wyparte zaczyna żyć, dajemy mu prawo do zaistnienia. Pozwalamy sobie na wejście w emocje, przeżycie ich i zintegrowanie. Integracja polega na uświadomienie sobie wypieranych aspektów nas samych i odczuć na które sobie nie pozwalaliśmy i to co było w cieniu przestaje nas „straszyć”. Będąc świadomymi źródła destrukcyjnych zachowań możemy bardziej świadomie wybierać nasze reakcje w sytuacjach uaktywniających dany skrypt.

Podczas rebirthingu wchodzi się w odmienne stany świadomości w których widzi się siebie i swoje życie z innej perspektywy. Wszelkie procesy aktywne w danym momencie życia są wzmacniane i może nastąpić głębokie zrozumienie treści dla nas istotnych. Widzimy siebie i swoje problemy całościowo, z poziomu poszerzonej świadomości, co sprawia, że łatwiejsze staje się porzucenie przekonań blokujących nasz rozwój i samopoznanie. Uzyskujemy wgląd w istotę nas samych i możemy poczuć naszą wewnętrzną prawdę. Często końcowej fazie rebirthingu towarzyszą doznania ekstatyczne, odczucie wolności, miłości i dużej życzliwości względem siebie i innych osób. Wzmacnia się również widzenie i odczuwanie pozazmysłowe. Po sesji, w której nastąpiła integracja, czujemy wewnętrzny spokój, a w ciele lekkość i rozluźnienie.

JAK ODDYCHAĆ?

W czasie sesji oddychamy albo przez nos, albo przez usta. Oddychanie przez usta w pewnym momencie ułatwia przejście przez cały proces. Oddech kierowany jest do brzucha, lub do płuc, w zależności od sposobu oddychania danej osoby, tak aby było to naturalne. W takcie sesji może to ulec zmianie na skutek pojawiania się blokad. Dobrze jest kierować oddech w ich miejsce. Można poprosić rebirthera o wzmocnienie doznań. Jeżeli pojawia się w ciele tendencja do ruchu należy go wykonać. Ważny jest kontakt z ciałem, odbieranie sygnałów z ciała i podążanie za nimi.

Wdech jest głęboki, jest intencjonalnym zaczerpnięciem powietrza, otwarciem, a wydech spokojnym „puszczeniem”.

REBIRTHING A HIPERWENTYLACJA

Zbyt intensywne oddychanie, w trakcie którego wydech jest forsowany może wywołać hiperwentylację. Objawia się ona tak zwana tężyczką, czyli mrowieniem w rękach, nogach i okolicy ust, drżeniem, skurczami mięśni a czasem zesztywnieniem. Forsowany wydech powoduje znaczne obniżenie dwutlenku węgla we krwi. Zmienia się kwasowość krwi i ośrodek w mózgu odpowiedzialny za oddychanie nie jest pobudzony do wykonania kolejnego wdechu. Może wtedy nastąpić czas kilkuminutowego bezdechu. Kiedy dwutlenek węgla osiągnie odpowiedni poziom, automatycznie robimy wdech. Osoby mające skłonność do forsowania oddechu mogą oddychać w zamknięte dłonie lub do papierowej torebki, w momencie kiedy poczują, że zaczynają się hiperwentylować. W każdej chwili można powrócić do normalnego oddychania i wszelki dyskomfort znika nie pozostawiając żadnych trwałych uszkodzeń ciała.

Aby zapobiec hiperwentylacji należy dbać o to, aby wydech był łagodny, nie forsowany.

PO SESJI

Sesja nie zawsze ma przebieg spektakularny, co nie znaczy, że jest nieudana. Każda sesja coś porusza, każda jest inna i udana. Silne poruszenie energetyczne nie pozostaje bez wpływu na nasze życie. Przez jakiś czas po oddychaniu możemy doświadczyć zmian w percepcji i kreowaniu rzeczywistości. Niekorzystne dla nas układy mogą ulec przekształceniu lub zburzeniu, jeżeli były zbudowane na nieprawdziwych założeniach. Mogą pojawić się spontaniczne uświadomienia związane z naszym widzeniem siebie i funkcjonowaniem w społeczeństwie. Ze względu na reakcje zachodzące po sesji wskazany jest odstęp czasowy (np. tydzień) pomiędzy kolejnymi sesjami. Natomiast jeżeli chcemy wzmocnić uaktywniony proces, można ten czas skrócić.


Wpisy o podobnej tematyce...

  • 11 maja 2005 Niedamirów 2005 – maj – Inspiracje Szamańskie
  • 7 listopada 2009 Stanisław Grof: Spotkanie z narodzinami i śmiercią: dynamika matryc perinatalnych W miarę pogłębiania się procesu autoeksploracji przeżyć, pierwiastek bólu emocjonalnego i fizycznego może osiągnąć tak ogromne natężenie, że jest zazwyczaj interpretowany jako umieranie. Może on być tak wielki, że dana osoba czuje, iż przekroczyła granice osobistego cierpienia i […]
  • 30 marca 2008 World Psychedelic Forum, Bazylea 2008 W dniach 21.-24. marca braliśmy udział w II. Światowym Forum Psychedelicznym - międzynarodowym spotkaniu naukowców zajmujących się badaniami nad zastosowaniem substancjie psychoaktywnych w terapii. Poniżej galeria naszych zdjęć. Stanislav Grof at World Psychedelic Forum […]
  • 15 października 2004 Rebirthing – Fakty i Mity Wiele osób przychodzi na sesje oczekując wizji, wychodzenia poza ciało, doświadczeń z poprzednich wcieleń itp. Albo też, że ktoś za nich coś zrobi, coś im "da", pokaże, żeby tylko samemu nie trzeba było oprzytomnieć. W Rebirthingu uwydatnia się to co jest "pod powierzchnią", to co […]
  • 30 kwietnia 2003 Rebirthing – integracja oddechem Jak to się dzieje, że pewne aspekty naszego życia nie wyglądają tak jakbyśmy chcieli i nie wiemy dlaczego? Nie zdajemy sobie sprawy, że sami przyciągamy takie sytuacje i będą one częścią naszego życia tak długo, jak długo czegoś w sobie nie zobaczymy i nie zintegrujemy. Wyparta ze […]

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.