Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy Integra.XTR.pl lub prenumerując elektroniczny newsletter akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Jako właściciel strony Integra.XTR.pl zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Integra.XTR.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników Integra.XTR.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać Integra.XTR.pl i nie prenumerować newslettera Integra.XTR.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Integra.XTR.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newsletteru Integra.XTR.pl

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newsletteru Integra.XTR.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalności związanej z Integra.XTR.pl. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do Integra.XTR.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne Integra.XTR.pl.

Objętość informacje komercyjne jest ograniczana i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, innych materiałów związanych z Integra.XTR.pl lub na forum są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mam możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Integra.XTR.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Przykładem wykorzystania cookies na Integra.XTR.pl może być tzw. pop-up window.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontakowe podane są na stronach Integra.XTR.pl.

W przypadku pytań jestem do dyspozycji:
Filip@Integra.XTR.pl

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.