Warszawa, 14.-15. stycznia 2006

Sobota 12.30 – 18.00
Niedziela 10.00 – 16.00Warsztaty odbędą się w pracowni Yogi Piotra Künstlera, „Yogamudra„.

ul. Śniadeckich 17, Warszawa

The body is the link
Nario Goda

Noszę w sobie wszystkich zmarłych
Kazuo Ohno

Tyle milionów istnień trwa w naszym ciele…
Daisuke Yashimoto

Instytut Integracji Psychosomatycznej ma przyjemność zaprosić na kolejny warsztat z cyklu Ciało – Duch – Integracja.

W warsztacie mogą uczestniczyć osoby otwarte na pracę z ciałem jako metodę rozwoju osobistego oraz te, które nigdy nie pracowały żadną metodą ruchu, a chcą rozwijać świadomość i akceptację swojego ciała. Butoh może stać się głębokim doświadczeniem osobistym każdego człowieka niezależnie od doświadczenia, wieku czy wykonywanego zawodu.

Na warsztacie uczestnicy nie będą uczyli się żadnej techniki, w związku z tym przygotowanie sportowe, taneczne itp. nie jest istotne. W trakcie zajęć każdy uczestnik przechodzi indywidualny proces, więc różnice wiedzy i doświadczenia nie maja znaczenia.

Istotą tańca butoh jest badanie relacji ciało-umysł, odkrywanie ciała nieznanego i impulsów pochodzących z najgłębszych warstw jaźni, impulsów często stłumionych przez społeczne normy: to, co społecznie akceptowane i oczekiwane. Butoh jako archeologia ciała wydobywa to, co spoczywa głęboko ukryte i dlatego może stać się narzędziem psychosomatycznej integracji. Celem tej praktyki jest otwarcie i gotowość na wyłanianie się nieznanych impulsów i autentycznego ruchu w procesie prowadzącym ku jedności ciało-umysł. Taniec butoh jednak, przekraczając dualizm wnętrza i zewnętrza, staje się tańcem medytacyjnym, tańcem „ciała początkującego”, wybiega więc poza cele estetyczne i psychologiczne.

Zdejmując warstwa po warstwie codzienność naszego ciała, możemy odkrywać nie tylko głębokie pokłady emocji, ale także zapisane w naszych ciałach istnienie rozmaitych zjawisk; możemy odnajdywać ukryte w nich wszelkie formy życia. Sięgnijmy w głęboką pamięć ciała obejmującą nie tylko naszą osobistą historię, w pamięci ciała, w której zostało zapisane pokrewieństwo ze wszystkimi stworzeniami. Taniec butoh polega na doznawaniu pierwotnej obecności, a jako archeologia ciała zajmuje się doznawaniem istnienia bez żadnych ograniczeń. Butoh – taniec ciemności, uznający ciało i ziemię za świętą podstawę, symbol mroku i przeobrażenia, może być praktyką prowadzącą do duchowego przebudzenia.

Istotą tego tańca jest butoh tai, czyli stan umysłu-ciała będący głęboką psychosomatyczną integracją, rozumianą jako przekroczenie dychotomii podmiot-przedmiot, świadomość-nieświadomość; butoh tai, wyzwolone spod kontroli woli, jest czystym doświadczaniem emocji i duchowych przeżyć; pozwala wyrazić je w naturalnej formie. Butoh charakteryzuje też szczególny rodzaj percepcji „z wewnątrz”, odwołujący się do wschodniego modelu bycia wewnątrz i przynależności do świata.

Proponuję warsztaty, które łączą trening ruchowy, trening odczuwania i improwizację tańca, służące rozwojowi świadomości ciała, doświadczaniu i poznaniu siebie, przełamaniu własnego schematu ruchowego, wspierające otwarcie się na własne twórcze siły i potrzebę ekspresji. Jest to oparty na akceptacji siebie i swojego ciała proces pogłębiania osobistej kreacji i rozwoju możliwości każdego uczestnika. Taniec butoh nie opiera się na żadnej technice i nie polega na uczeniu się konkretnych ruchów czy pozycji, ale poznaniu, doświadczaniu butoh tai i stosowaniu szczególnej jakości ruchu, powstającej dzięki osiągnięciu medytacyjnego stanu umysłu-ciała. Celem warsztatu nie jest zrealizowanie spektaklu, ale indywidualne przeżywanie tańca, czasami w obecności tańczącego partnera lub świadka.

Przygotowaniem do butoh mogą być ćwiczenia pochodzące z wszelkich technik treningu fizycznego: gimnastyk (klasycznych, jogi, tai chi itd.), tańca (contemporary, orientalnych, plastyki ruchu), choreoterapii, body awarness, relaksu. Wprowadzenie tych ćwiczeń ma na celu „uruchomienie” ciała, rozwinięcie jego wrażliwości i świadomości oraz „wyłączenie” kontrolującego intelektu. Eksperymentowanie z energią, badanie miejsc początku ruchu, jego płynności, różnych odmian dynamiki i związanych z nimi emocji otwiera wyobraźnię i pobudza twórcze możliwości. Drugi etap stanowią właściwe ćwiczenia butoh: konkretne zadania i improwizacje.

Cena warsztatu – 270 PLN.
Dla osób, które dokonają przedpłaty do 8. stycznia – 230 PLN.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza na stronie http://integra.xtr.pl/Warsztaty/CDI/Butoh.htm oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 150 PLN, na konto:

Ewa Holt
96 1030 0019 0109 8526 8467 0019

Warsztat prowadzi:
Sylwia Hanff

Mgr filozofii, tancerka butoh, choreoterapeutka, tancerka-mim, instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała, była aktorka Warszawskiego Teatru Pantomimy, współpracuje z teatrami ruchu i dramatycznym, założycielka Teatru LIMEN, kuratorka kursów arteterapii. Tańca butoh uczyła się u największych mistrzów.

Wpisy o podobnej tematyce...

  • 21 października 2009 Osho Zen Tarot Najczęściej kupowany tarot na świecie. Klasyczne karty tarota (arkana wielkie i cztery kolory arkan małych) wzbogacone o kartę Mistrza symbolizującą wyjście poza wszelkie ograniczenia. Karty o wspaniałej kolorystyce i głębokiej symbolice (prace nad talią trwały ponad sześć lat). Do […]
  • 21 października 2009 Hermann Hesse – Siddhartha Pragnienie znalezienia sensu rzeczy nie daje spokoju bohaterowi powstałej w 1922 roku indyjskiej opowieści. Siddhartha, potomek rodu braminów, w młodości nie znajduje spełnienia ani w praktykowaniu tradycyjnej kontemplacji, ani w nauce Buddy. Porzuciwszy rodzinne strony, bohater próbuje […]
  • 21 października 2009 Ken Wilber – Spektrum świadomości Pierwsza książka Kena Wilbera niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie psychologii transpersonalnej, zapoczątkowała rewolucję w psychologii transpersonalnej. W tym dogłębnym i wyjątkowym studium świadomości Wilber jako pierwszy przedstawia uporządkowaną propozycję integracji wielkich […]
  • 6 października 2009 Mipham – What About Me?
  • 3 października 2009 Psychologia Transpersonalna Kształtowanie się i istota psychologii transpersonalnej Psychologia transpersonalna (Sutich, 1969; 1976: Tart, 1976; Walsh, Vaughan, 1980a; Peczko, 1987; Hall, Lindzey, 1990; Jakubowicz. 1993; Drury, 1995; Wilber, 1996; 2002), zwana czasami czwartą siłą psychologii, we współczesnej […]
Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.