Praca z ciałem przywracająca zdrowie, witalność i radość

Warszawa, 11.-12. listopada 2006

Warsztaty odbędą się w pracowni Yogi Piotra Künstlera, „Yogamudra„.ul. Śniadeckich 17, Warszawa

Bioenergetyka (ang. Bioenergetics) to metoda pracy z ciałem mająca na celu przywrócenie zdrowia, witalności i radości życia. Bioenergetyka pomaga usunąć bloki energetyczne, które gromadzą się w ciele i umyśle wskutek traumy i wypartych emocji. Odwrócenie procesu wyparcia trudnych emocji i gromadzenia się w ciele napięć powoduje, że stajemy się zdrowsi, nasze ciała lepiej funkcjonują, mamy więcej energii, częściej cieszymy się dobrym funkcjonowaniem w życiu i dobrym samopoczuciem. Praca tą metodą to droga do odkrycia zarówno siebie jak i głębi życia, droga do głębokiego przeżywania, droga do radości.

Bioenergetyka została zaproponowana przez Aleksandra Lowena, ucznia Wilhelma Reicha (który z kolei był jednym z najwybitniejszych spadkobierców Freuda). Reichowi zawdzięczamy pojęcie cielesnej „zbroi” (ang. armouring). Jest to suma napięć mięśniowych spowodowanych dawną traumą i zablokowanymi w przeszłości emocjami.

Tę „zbroję” nosimy na sobie nawet nie zdając sobie z niej sprawy. Napięcia te krępują nasze ruchy, odbierają nam elastyczności i grację ruchu, prowadzą do spłycenia oddechu i obniżenia poziomu energii, ograniczają ekspresją i czucie emocji, a nawet wpływają na to, jak widzimy świat i jak myślimy. Po prostu ograniczają nas, odbierają nam część naszego życia.

Aleksander Lowen przejął i udoskonalił metodę pracy Wilhelma Reicha. Bioenergetyka Aleksandra Lowena może być stosowana jako forma psychoterapii zorientowanej na ciało, albo jako grupowe ćwiczenia rozwojowe dla osób nie wymagających psychoterapii.

W skład elementów Bioenergetyki wchodzą:

  • Praca z oddechem (przywracanie naturalnej swobody i głębokości oddechu),

  • Praca z różnymi segmentami ciała mająca na celu rozluźnienie mięśni i przywrócenie zakresu ruchu,

  • Ćwiczenia wibracyjne polegające ożywianiu stale napiętych mięśni,

  • Pozycje ciała sprzyjające rozpuszczaniu „zbroi”,

  • Energetyczne ruchy i techniki sprzyjające wyrażaniu emocji,

  • Wsparcie grupy, aby możliwe było wyrażenie nagromadzonych emocji i uwolnienie się od nich.

Bioenergetyka w sposób systematyczny rozluźnia napięcia w całym ciele przywracając w ten sposób naturalny przepływ energii. Poprzez ciało wpływa na umysł i emocje, w których zachodzą podobne procesy rozluźnienia i przywrócenia witalności.

Cel warsztatu

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych. Jest to warsztat wprowadzający, zapoznający uczestników z Bioenergetyką Aleksandra Lowena jako prostym i naturalnym narzędziem samo-uzdrawiania. Warsztat jest także wprowadzeniem do pracy z emocjami.

Uczestnicy nauczą się szeregu ćwiczeń rozluźniających i energizujących, które będą mogli kontynuować po zakończeniu warsztatu. Nauczą się również technik wyrażania emocji w sposób właściwy w życiu codziennym. Staną się kompetentni w opiece nad sobą, w dbaniu o swoje ciało i emocje.

Warsztat prowadzi:

Aleksander Teisseyre

Jest informatykiem, psychologiem i trenerem. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Elektroniki) ze stopniem magistra. Przez ponad 20 lat mieszkał w Australii, gdzie studiował na Uniwersytecie Macquarie w Sydney (stopień Bachelor of Arts z psychologii). W Australii zdobył również kwalifikacje psychoterapeuty i trenera. Profesjonalnie zajmuje się szkoleniami dla firm. Od wielu lat prowadzi warsztaty autorskie z psychologii, psychoterapii i rozwoju duchowego. Uczy technik Integralnej Praktyki Transformującej zalecanej przez Kena Wilbera.

Cena warsztatu – 250 PLN.
Dla osób, które dokonają przedpłaty do 22. października – 230 PLN.

Wpisy o podobnej tematyce...

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.